SGF Greenfee företag

SGF Greenfee företag är en klassisk produkt inom golf, nu i ny tappning. Från 2021 utges och administreras checkarna av Greatdays AB. Checkarna kan från och med 2021-01-01 användas till följande:

  • Greenfee på samtliga 448 banor som är medlemmar i Svenska Golfförbundet och som accepterar greenfeegäster. 
  • Checkarna kan dessutom nyttjas till samtliga upplevelser på greatdays.se

Genom att köpa SGF Greenfee företag bidrar du som företag till stödet av svensk tävlingsgolf.  Checkarna sälj i häften och levereras med post.

TILL BESTÄLLNING >>